Objednávka


Vybraný produkt

Vaše údaje

Spôsob platby a dodania

Obdarovaná osoba Prosím dvakrát si skontrolujte, či je vyplnené meno správne. Poukaz je automaticky generovaný.

Náhľad

Poznámky

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana os. údajov


Celková cena: 20 €.

Všetky údaje, ktoré tu zákazník uvádza, podliehajú ustanoveniam zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ týchto stránok je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného zákona. Tieto stránky obsahujú platné identifikačné údaje prevádzkovateľa elektronického obchodu a aktualizovaný zoznam kontaktov pre styk so zákazníkmi. Zákazník vyslovuje súhlas s použitím svojich osobných údajov za účelom dodania, riadnej fakturácie a prípadnej reklamácie. Spoločnosť Orchidee využíva všetky údaje získané od zákazníkov výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.